Основной синтаксис


<BASEFONT SIZE=n>- Начало - - Назад - - Вперед -